Posiadamy komorę solną, oraz szereg innych urządzeń pozwalających na wykonywanie badań powłok w oparciu m.in. o następujące normy:

– PN-EN ISO 2808

– PN-EN ISO 2409

– PN-EN ISO 9227

– PN-EN ISO 6270-2

– DIN 50017

– GS 90011

– VDA 621-412

– PV 1210

– DBL 7381