Malowanie kataforetyczne jest procesem wymaganym przez koncerny branży motoryzacyjnej do zabezpieczania swoich wyrobów, 90% naszej produkcji to elementy dla branży automotive. Wyszkoliliśmy kadrę i załogę o najwyższych kwalifikacjach oraz nabraliśmy doświadczenia pozwalającego wykonywać powłoki zgodne z najbardziej wymagającymi normami przemysłu motoryzacyjnego – ale oczywiście malujemy również całą gamę produktów zupełnie nie związanych z  tą gałęzią przemysłu.

Oferujemy pełne doradztwo techniczne pozwalające ustalić optymalne warunki malowania, aby detal został zabezpieczony zgodnie ze stawianymi mu wymogami.

Wszystkie etapy procesu malowania KTL są systemowo w pełni kontrolowane i nadzorowane, a technologicznie prowadzone zanurzeniowo w linii 11-stu wanien, co gwarantuje, że poszczególne kąpiele procesowe docierają do każdego z zakamarków i szczelin malowanego detalu zapewniając pełne zabezpieczenie antykorozyjne. Zastosowane w procesie fosforanowanie to fosforanowanie cynkowe, wymagane przez główne normy określające parametry powłoki KTL.

Używana przez nas w procesie ekologiczna bezołowiowa farba KTL firmy BASF Coatings ( nie zawiera związków niebezpiecznych, takich jak: ołów, chrom +6, kadm, rtęć, polibromowane bifenyle „PBB”, polibromowane etery difenylowe „PDBE” ) pozwala nanieść powłokę do 50 μm, a przeprowadzane w niezależnej komorze solnej testy dla malowanych według tych norm detali dały wynik pozytywny – dla blach przeprowadzaliśmy testy do 1000 godz., dla odlewów 500 godz. w komorze solnej (SST).

 

Dzięki zastosowaniu odrębnego pieca do wygrzewania odlewów, zabezpieczaliśmy już odlewy i płyty stalowe o wadze do 200 kg zwartej masy, a w standardowej produkcji są odlewy o wadze 40 – 50kg. Gotowe wyroby zostają przygotowane do wysyłki i zabezpieczone zgodnie z dostarczonymi Kartami Pakowań lub też zgodnie z innymi ustaleniami z Klientem .

Do tej pory wykonywaliśmy już powłoki zgodne z normami:

Norma BMW GS 90011 ; Mercedes Benz DBL 7381 ; DBL 7390 ; DBL 7391 ; Fiat 9.55842 ; Ford WSK-M2P153-A1 do A6 ; WSS-M2P185 ; GMW 14671 ; Hyundai Kia MS 630-01E ; MAN 3018 ; Peugeot Citroen B15 5220 ; Renault 47-01-000-C ; Scania STD ; Suzuki SES 2203; Vibracoustic PA 02 14 868 ; Volvo STD ; VW 13751; Iveco STD ; New Holland CNH ; DAF Standard LAK ; Claas 04 0102 ; Jaguar ; Land Rov

Maksymalne gabaryty malowanych detali wynoszą obecnie: 2200 mm x 1400 mm x 1200 mm,