Umowa o dofinansowanie projektu nr : POIR.03.04.00-12-0196/20-00

dla  TPM Sp. z o.o. NIP: 9442029229

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

  1. Cel projektu : dotacja na kapitał obrotowy
  2. Planowane efekty : poprawa płynności finansowej w związku z SARS CoV -19
  3. Wartość projektu : 281 803,56 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich : 281 803,56 PLN